Record details

Promulgation
1993.11.12
MB (F/N)
1993.12.18
BS (D)
1994.08.02
Nederlands
Koninklijk besluit waarbij aan bepaalde overheden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap machtiging wordt verleend het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken
Deutsch
Königlicher Erlass zur Ermächtigung bestimmter Behörden des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft, die Erkennungsnummer des Nationalregisters der natürlichen Personen zu benutzen
Français
Arrêté royal autorisant certaines autorités du Ministère de la Communauté germanophone à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques

Copyright 2022 SCTA. Designed by DVIT