Record details

Promulgation
1994.01.18
MB (F/N)
1994.03.11
BS (D)
1994.08.02
Nederlands
Koninklijk besluit waarbij aan bepaalde overheden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen
Deutsch
Königlicher Erlass zur Ermächtigung bestimmter Behörden des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft, auf das Nationalregister der natürlichen Personen zuzugreifen
Français
Arrêté royal autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère de la Communauté germanophone au Registre national des personnes physiques

Copyright 2022 SCTA. Designed by DVIT