Record details

Promulgation
1960.02.09
MB (F/N)
1960.02.27
Nederlands
Wet waarbij aan de Koning de toelating verleend wordt om het gebruik van de benamingen waaronder koopwaren in de handel gebracht worden, te regelen
Deutsch
Gesetz, das den König ermächtigt, die Verwendung der Bezeichnungen, unter denen Waren vermarktet werden, zu regeln
Français
Loi permettant au Roi de réglementer l'emploi des dénominations sous lesquelles les marchandises sont mises dans le commerce

Copyright 2022 SCTA. Designed by DVIT