Record details

Promulgation
1976.06.25
MB (F/N)
1976.11.04
Nederlands
Koninklijk besluit tot regeling van de studies van sommige hogere secundaire afdelingen van de inrichtingen voor kunstonderwijs met volledig leerplan
Deutsch
Königlicher Erlass zur Regelung der Studien in bestimmten Abteilungen der Oberstufe des Sekundarunterrichts an Lehranstalten für Vollzeitkunstunterricht
Français
Arrêté royal réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice

Copyright 2022 SCTA. Designed by DVIT