Record details

Promulgation
1794.08.23
Nederlands
Decreet van 6 fructidor jaar II waarbij het iedere burger verboden wordt een andere naam of voornamen te dragen dan deze vermeld in zijn akte van geboorte
Deutsch
Dekret vom 6. Fructidor des Jahres II zur Festlegung, dass ein Bürger keinen anderen als den in seiner Geburtsurkunde angegebenen Namen und Vornamen tragen darf
Français
Décret du 6 fructidor an II portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance

Copyright 2022 SCTA. Designed by DVIT