Record details

Promulgation
1971.02.10
MB (F/N)
1971.06.05
Nederlands
Koninklijk besluit tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van het studiepeil van de inrichtingen voor kunstonderwijs met dat van de hogere secundaire technische school en waarbij de voorwaarden voor het uitreiken van de diploma's bepaald worden
Deutsch
Königlicher Erlass zur Festlegung der Gleichwertigkeit des Niveaus eines Studiums an einer Lehranstalt für Kunstunterricht und der Oberstufe einer technischen Sekundarschule und zur Festlegung der Bedingungen für die Ausstellung der Diplome
Français
Arrêté royal fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés

Copyright 2022 SCTA. Designed by DVIT