Centrale dienst voor Duitse vertaling (CDDV)

Deze website strekt ertoe, u de door de CDDV in het Duits opgestelde vertalingen van Belgische wetboeken, wetten, besluiten en omzendbrieven in één databank ter beschikking te stellen.

Daarenboven kunt u op deze website woordenschat in onze drietalige (Nederlands, Duits, Frans) terminologiedatabank Semamdy opzoeken.

Vertalingen

Zoek Duitse vertalingen van Belgische wetboeken, wetten, besluiten en omzendbrieven.

Semamdy

Zoek woordenschat in onze drietalige terminologiedatabank.

Wat doen wij?

Wij zijn gespecialiseerd in de Duitse vertaling van Belgische wetboeken, wetten, besluiten en omzendbrieven.

De Centrale dienst voor Duitse vertaling (CDDV):

  • vertaalt in het Duits de wetboeken en wetten aangenomen door het Federale Parlement…

  • vertaalt als administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie in het Duits federale normen (bv. besluiten) voor andere federale overheidsdiensten…

  • stelt officieuze gecoördineerde versies op van de in het Duits vertaalde wetboeken,…

  • spijst de drietalige terminologiedatabank SEMAMDY

  • spijst de databank TITREOFF…

  • ...

Meer over ons
woordenboek ingezoomd op het woord dictionary

Copyright 2022 SCTA. Designed by DVIT