Record details

Afkondiging
2023.02.08
MB (F/N)
2023.03.01
BS (D)
2023.04.27
Nederlands
Wet tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek met het oog op de afschaffing van de beëindiging van de wettelijke samenwoning door het huwelijk met een derde
Deutsch
Gesetz zur Abänderung des früheren Zivilgesetzbuches im Hinblick auf die Abschaffung der Beendigung des gesetzlichen Zusammenwohnens durch die Eheschließung mit einem Dritten
Français
Loi modifiant l'ancien Code civil en vue d'abroger la cessation de la cohabitation légale pour cause de mariage avec un tiers

Copyright 2022 SCTA. Designed by DVIT