Record details

Afkondiging
2023.07.20
MB (F/N)
2023.07.28
BS (D)
2024.02.15
Nederlands
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 2014 betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel, het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne en het ministerieel besluit van 22 maart 2013 betreffende de versoepeling van de toepassings-modaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de voedselketen
Deutsch
Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 7. Januar 2014 über die direkte Abgabe kleiner Mengen bestimmter Lebensmittel tierischen Ursprungs durch den Primärerzeuger an den Endverbraucher oder an ein örtliches Einzelhandelsunternehmen, des Königlichen Erlasses vom 13. Juli 2014 über die Lebensmittelhygiene und des Ministeriellen Erlasses vom 22. März 2013 über die Lockerungen der Modalitäten der Anwendung der Eigenkontrolle und der Rückverfolgbarkeit in bestimmten Betrieben in der Nahrungsmittelkette
Français
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées alimentaires d'origine animale, l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et l'arrêté ministériel du 22 mars 2013 relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certains établissements dans la chaîne alimentaire

Copyright 2022 SCTA. Designed by DVIT