Record details

Afkondiging
2023.08.30
MB (F/N)
2023.10.16
Nederlands
Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedureregels en de modaliteiten van betaling van de administratieve boetes ingesteld bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Deutsch
Königlicher Erlass zur Festlegung der Verfahrensregeln und der Modalitäten für die Zahlung der durch den Königlichen Erlass vom 22. Februar 2001 zur Organisation der von der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette durchgeführten Kontrollen festgelegten administrativen Geldbußen
Français
Arrêté royal fixant les règles de procédure et les modalités de paiement des amendes administratives établies par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Copyright 2022 SCTA. Designed by DVIT