Record details

Afkondiging
2015.02.26
MB (F/N)
2015.04.13
Nederlands
Koninklijk besluit tot organisatie van het administratief en financieel beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer Centrale Dienst voor Duitse Vertalingen
Deutsch
Königlicher Erlass zur Organisation der administrativen und finanziellen Verwaltung des Staatsdienstes mit getrennter Geschäftsführung "Zentrale Dienststelle für Deutsche Übersetzungen"
Français
Arrêté royal organisant la gestion administrative et financière du Service de l’État à gestion séparée Service central de Traduction allemande

Copyright 2022 SCTA. Designed by DVIT