Record details

Afkondiging
2021.05.27
MB (F/N)
2021.07.22
BS (D)
2023.04.21
Nederlands
Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat betreft het oprijden van overwegen wanneer het verkeer belemmerd is
Deutsch
Gesetz zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 30. September 2005 zur Bestimmung der Verstöße nach Graden gegen die in Ausführung des Gesetzes über die Straßenverkehrspolizei ergangenen allgemeinen Verordnungen in Bezug auf das Überqueren von Bahnübergängen bei Verkehrsstaus
Français
Loi modifiant l’arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne la traversée des passages à niveau en cas d’encombrement de la circulation

Copyright 2022 SCTA. Designed by DVIT