Record details

Promulgation
2003.03.09
MB (F/N)
2003.03.20
Nederlands
Koninklijk besluit waarbij de kiesoverheden gemachtigd worden toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken voor de wettelijke controles in kieszaken
Deutsch
Königlicher Erlass zur Ermächtigung der Wahlbehörden, für die gesetzlichen Kontrollen in Wahlangelegenheiten auf die Informationen des Nationalregisters der natürlichen Personen zuzugreifen und die Erkennungsnummer zu benutzen
Français
Arrêté royal autorisant les autorités électorales à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d’identification pour les contrôles légaux en matière électorale

Copyright 2022 SCTA. Designed by DVIT