Welkom op de website
van de Centrale dienst voor Duitse vertaling (CDDV)
 

Deze website strekt ertoe, U de door de CDDV in het Duits opgestelde vertalingen van Belgische wetboeken, wetten, besluiten en omzendbrieven in één databank ter beschikking te stellen.

Daarenboven kunt U op deze website woordenschat in onze drietalige (Nederlands, Duits, Frans) terminologiedatabank Semamdy opzoeken.