VERTALINGEN

Onder deze rubriek stellen wij U ter beschikking een databank met alle door de CDDV in het Duits vertaalde wetboeken, wetten en federale besluiten en omzendbrieven.

Via het zoekscherm vindt U records met:
 
de opschriften van de normatieve teksten in de drie landstalen;

een link naar de Duitse vertaling van de betrokken tekst, als de CDDV al een vertaling ter beschikking kan stellen.
Het gaat altijd om de meest recente geconsolideerde, d.w.z. de bijgewerkte versie van de betrokken tekst.

Momenteel bevat de databank   records, waarvan bijna 4.750 met een tekstlink (ca. 60.000 A4 pagina's)
Laatste wijziging:  

Onder de rubriek "Over onze databank" vindt U heel wat relevante informatie over de inhoud van de records van onze databank "vertalingen".