Over onze databank "Vertalingen"

De records kunnen volgende gegevens omvatten:
 

Veld "Promulgation" (Afkondigingsdatum)

Promulgation
28.09.2008

 

Referentiedatum van de rechtsbepaling ("Wet van 28 september 2008")


Veld "MB (F/N)"

MB 2008.07.17, Err. 2008.07.30
 

Datum van de bekendmaking van de Nederlandse/Franse versie in het Belgisch Staatsblad
De vermelding "Err." geeft de datum aan waarop een erratum voor deze tekst is bekendgemaakt.


Veld "BS (D)"

BS 2009.09.25*
 
Datum van de bekendmaking van de Duitse vertaling in het Belgisch Staatsblad
Wordt deze datum gevolgd door een asterisk (*), zijn alleen uittreksels van de tekst vertaald.

- Als het veld niet bestaat, beschikt de CDDV alleen over de vertaling van het opschrift van de tekst.

- Als het veld wel bestaat (met datum of de mededeling "en attente"), de record echter geen link bevat, dan kunt U de vertaling / de vertaalde uittreksels via website@scta.be aanvragen.

 

Opschrift

[Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens] (gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2008)

Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie en van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens
 

Opschrift van de rechtsbepaling. Een opschrift tussen haakjes betekent dat het oorspronkelijk opschrift van de tekst al is gewijzigd. Zijn er meerdere opschriften, dan staat het meest recente opschrift bovenaan.


 

Link

Vertaling openen
Link naar de meest recente Duitse versie van de betrokken tekst

De link ontbreekt:
1) Het veld "BS" bestaat niet:
De CDDV beschikt alleen over de vertaling van het opschrift van de tekst.

2) Het veld "BS" bestaat wel (met datum of de mededeling "en attente"):
U kunt de vertaling / de vertaalde uittreksels via website@scta.be aanvragen.