De records begrijpen


NB: Op een geraadpleegde record verschijnen niet altijd alle velden.

1. Bovenop het record (d.w.z. vóór de verschillende talen)

NB: Om technische redenen verschijnen deze velden altijd in het Frans.

Domaine (Vakgebied)

Naargelang van zijn betekenis zal een term één der volgende vakgebieden toegewezen krijgen:

- administration, droit, économie (bestuur, recht, economie);
- dénominations (zoals beroepsnamen, diploma’s, instellingen, diensten…);
- sciences, technique (wetenschappen, techniek);
- général (algemeen gebruik)

 

Sujet (Onderwerp)

Dankzij deze informatie kunt U de term gemakkelijker in zijn semantische omgeving situeren, homoniemen onderscheiden …
Onderwerpenlijst
 

Remarques (Opmerkingen)

Hieronder vindt U algemene inlichtingen die voor de hele record gelden, dus voor de drie talen. Dit veld kan bv. een definitie van het begrip (DEF) bevatten.


2. Onder een term (welke taal dan ook)

Source (Bron)

De brontekst wordt met letters na de schuine streep aangeduid (de letters ervoor zijn interne codes), desgevallend gevolgd door de afkondigingsdatum van de tekst in het formaat JJJJ.MM.DD. De meest courante bronnen zijn de wettelijke en reglementaire teksten, o.a. als volgt afgekort: L (wet), AR (koninklijk besluit), AM (ministerieel besluit) en Circ (omzendbrief).

Exhaustieve afkortingslijst
 

Contexte (Context)

Meestal wordt in dit veld een werkelijke, soms vereenvoudigde passage opgenomen, zodat U de term in een semantische en syntactische context kunt situeren.

 

Remarques (Opmerkingen)
 

Hieronder kunt U heel verschillende informaties vinden, zoals:

- grammatische inlichtingen (ongebruikelijk meervoud, genus…);
- semantische inlichtingen (soms een definitie) of encyclopedische inlichtingen (aanvullende inlichtingen over het begrip zelf);
- nadere gegevens over het gebruik van de term (à préférer / à éviter => voor te keuren/af te keuren) of zijn bijzonderheden (bv. de woordenschat die de EU eigen is, wordt als vocabulaire UE aangeduid);
- soortgelijke term die met de betrokken term niet mag worden verwisseld;
- vorige vertaling die in onbruik geraakt is of niet meer past…

NB: In dit veld zult U soms de vermelding classe 3 ontmoeten. Dat betekent dat de betrokken Duitse term niet uit een in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte vertaling stamt, dat hij niet gevalideerd is en dus een geringere betrouwbaarheid geniet.