Hier kunt u de lijst downloaden met de normatieve teksten waarvan de Duitse vertaling op onze website voor het eerst toegankelijk is.

 

U vindt ook de lijst met de besluiten waarvan de Duitse vertaling door onze dienst op klantenverzoek opgemaakt is en dus op onze website voor het eerst toegankelijk is.

 

Alle in deze teksten opgenomen wijzigingsbepalingen werden in de basisteksten ingepast. Op verzoek sturen wij u de lijst met deze bijgewerkte teksten per e-mail op.


Hebt u vragen of voorstellen? Aarzel dan niet om ons per e-mail te contacteren via: website@scta.be